SERVICII - CONTABILITATE GENERALA


« INAPOI


. Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
. Elaborarea balantei de verificare lunara;
. Intocmirea statelor de plata a salariilor si/sau depunerea acestora la Camera de Munca;
. Intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale
(CAS), bugetul asigurarilor sociale de sanatate( CASS) si la Fondul de Somaj;
. Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale;
. Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele locale;
. Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
. Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
. Verificarea si certificarea bilantului contabil;
. Intocmirea si depunerea fiselor fiscale;
. Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala (impozitul pe profit, TVA, asigurari sociale)
. Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societatii