FORMULARE UTILE CONTABILITATE.............................................................................................................

Formulare utile pentru contabilitate.

         Angajament de plata.doc

         Balanta analitica a valorilor materiale

         Balanta de verificare cu doua egalitati

         Balanta de verificare cu patru egalitati

         Bon de consum colectiv

         Bon de miscare a mijloacelor fixe

         Bon de predare, transfer, restituire (Cod 14-3-3A)

         Bon de primrie in consignatie (Cod 14-3-2).doc

         Bon de vanzare

         Borderou de achizitie

         Borderou de incasare

         Borderou de predare-primire a documentelor

         Carte mare

         Chitanta pentru operatii in valuta

         Contractd e garantie in numerar

         Decizie de imputare

         Declaratie de inventar

         Decont de cheltuieli - deplasari externe

         Dispozitie de livrare

         Dispozitie de plata catre casierie

         Document cumulativ

         Drepturi banesti - chenzina 1

         Drepturi banesti - chenzina 2

         Extras de cont

         Fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta

         Fisa de evidenta a salariilor

         Fisa de magazie cu doua unitati de masura

         Fisa de magazie

         Fisa mijlocului fix

         Jurnal pentru cumparari

         Jurnal pentru vanzari

         Lista de avans chenzinal

         Lista de inventariere

         Nomenclator formulare si registre contabile

         nota contabila mica

         Nota de contabilitate

         Nota de debitare creditare

         Nota de receptie si constatare de diferente

         ordin de deplasare (delegatie)

         Ordin de deplasare extern

         Proces verbal de punere in functiune

         Proces verbal de receptie finala

         Proces verbal de receptie

         Proces verbal de scoatere din functiune

         Registru de casa in valuta

         Registru de casa

         Registru de inventar privind investitiile

         Registru jurnal de incasari si plati

         Registru jurnal

         Registru pentru evidenta bunurilor asociatiei

         Registrul inventar

         Registrul numererlor de inventar

         Registrul stocurilor

         Scadentarul cheltuielilor inregistrate in avand

         Situatia incasarii-achitarii facturilor

         Situatie privind avansurile de trezorerie

         Situatie privind situatia stocurilor

 

DECLARATII FISCALE...................................................................................................

Formulare utile pentru declaratii.

         decizie domiciliul fiscal

         declaratia 010

         declaratia 020

         declaratia 030

         declaratia 040

         declaratia 050

         declaratia 070

         declaratia 080

         declaratie privind sediile secundare

         cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice

         declaratie anuala si fiscala pentru reprezentante straine

         declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor persoane juridice

         declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul contribuabililor persoane juridice

         declaratie de impunere pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice